en cz de sk sp

PENZIÓN MINOR
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Nefajčiarske izby


 

     REZERVÁCIA

RECEPCIA

KONTAKT

telefón:

+420 387 314 949


mobil:

+420 721 589 838


         TOPlist

Penzión Minor ubytovanie České Budějovice ubytovacie poriadok

UBYTOVANIE ČESKÉ BUDĚJOVICE PENZION ČESKÉ BUDĚJOVICE UBYTOVACÍ PORIADOK:

 

 • Penzión Minor České Budějovice môže poskytnúť ubytovanie hosťovi, ktorý sa preukáže platným cestovným pasom, občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti.
 • Hosť sa musí na základe objednávky ubytovanie v Českých Budějoviciach v penzióne Minor ubytovať najneskôr do 18.00 hod. Penzión do tejto doby izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je dohodnuté inak.
 • Za ubytovanie a služby s ním spojené je hosť povinný zaplatiť pri príchode cenu v súlade s cenníkom platným pre ubytovanie České Budějovice penzión Minor.
 • V deň odchodu je hosť povinný vypratať a opustiť izbu do 10:00 hodín a odovzdať kľúč. Ak tak neurobí hosť v stanovenej lehote, môže mu byť na recepcii penziónu účtovaný aj pobyt za nasledujúci deň.
 • V prípade predčasného ukončenia ubytovania v penzióne Minor České Budějovice, zo strany hosťa nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej čiastky.
 • Ak požiada hosť o predĺženie svojho ubytovania, môže mu byť recepciou penziónu ponúknutý aj iný pokoj ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.
 • Za škody, ktoré spôsobí na majetku ubytovanie České Budějovice penzión Minor zodpovedá hosť v plnom rozsahu.
 • Pri strate kľúčov zaplatí hosť recepcii penziónu spôsobenú škodu vo výške 1.000 Sk.
 • V izbách ubytovania penzión Minor České Budějovice nesmie byť premiestňovaný nábytok, vykonávané zásahy do elektrickej či akejkoľvek inej inštalácie.
 • V ubytovacích izbách nie je dovolené používať vlastné elektrospotrebiče, okrem tých, ktoré hosťom slúžia k ich osobnej hygiene.
 • Hosť je povinný správať sa na izbe a ostatných priestoroch ubytovanie penzión Minor České Budějovice tak, aby nevznikol požiar.
 • Hosť je povinný pri každom odchode z penziónu zhasnúť svetlá, presvedčiť sa, či sú zatvorené vodovodné kohútiky, zatvoriť okná a uzamknúť dvere od izby a tiež dvere hlavného vchodu České Budějovice ubytovanie penzión Minor.
 • Na izbách a vo všetkých interiéroch je zakázané fajčiť. V exteriéri je k dispozícii niekoľko fajčiarskych kútikov, ktoré môžu ubytovaní hostia využiť.
 • V izbe môže ubytovaný hosť prijímať návštevy iba so súhlasom recepcie penzión Minor České Budějovice a to iba v čase od 8.00 do 22.00 hod.
 • V čase od 22 hodín do 7 hodín sa každý ubytovaný hosť správa tak, aby nerušil nočný kľud.
 • Ubytovanie psov a iných zvierat je v penzióne Minor České Budějovice možné len po predchádzajúcej dohode s recepciou a nesmú byť ponechané na izbe samotné bez dozoru. Venčenie zvieratiek sa vykonáva len mimo objektu penziónu.
 • Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto poriadku. V prípade, že ich hrubým spôsobom poruší, má vedenie penziónu Minor České Budějovice, právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovania pred uplynutím dohodnutej doby.
 • Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na vylepšenie služieb prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia penzión Minor České Budějovice.

 

webdnes.cz
®2016, Penzion Minor