en cz de sk sp

PENZION MINOR
ČESKÉ BUDĚJOVICE

NEKUŘÁCKÉ

POKOJE

  CERTIFICATE   

          TOPlist  

                                 

Penzion Minor ubytování České Budějovice, provozní řád

Levné ubytování České Budějovice, penzion Minor, směrnice, ubytovací řád.

 • Penzion Minor České Budějovice může poskytnout ubytování hostu, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
 • Host se musí na základě objednávky ubytovat nejpozději do 18.00 hodin. Penzion do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li dohodnuto jinak.
 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit při příjezdu cenu v souladu s ceníkem platným pro levné ubytování České Budějovice, penzion Minor.
 • V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a odevzdat klíč. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu být na recepci penzionu účtován i pobyt za následující den.
 • V případě předčasného ukončení ubytování, ze strany hosta nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky.
 • Požádá-li host o prodloužení svého ubytování, může mu být recepcí penzionu nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Za škody, které způsobí na majetku penzionu, odpovídá host v plném rozsahu.
 • Při ztrátě klíčů zaplatí host recepci penzionu způsobenou škodu ve výši 1.000 Kč.
 • V pokojích penzionu Minor nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
 • V ubytovacích pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.
 • Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních prostorách penzionu tak, aby nevznikl požár.
 • Host je povinen při každém odchodu z penzionu zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní kohoutky, zavřít okna a uzamknout dveře od pokoje a také dveře hlavního vchodu ubytování.
 • Ubytování České Budějovice, penzion Minor je nekuřácký a zákaz kouření platí i ve všech interiérech ubytovacího zařízení. V exteriéru penzionu je k dispozici několik kuřáckých koutků, které mohou hosté v případě potřeby využít.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem recepce ubytování České Budějovice, penzion Minor a to pouze v době od 8.00 do 22.00 hodin.
 • V době od 22 hodin do 7 hodin se každý ubytovaný host chová tak, aby nerušil noční klid.
 • Ubytování se psy a ostatními zvířaty je v penzionu Minor České Budějovice možné jen po předchozí dohodě s recepcí a nesmí být ponechána na pokoji samotná bez dozoru. Venčení zvířátek se provádí pouze mimo objekt ubytovacího zařízení.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení penzionu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytování před uplynutím dohodnuté doby.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy na vylepšení služeb přijímá vedení ubytování České Budějovice, penzion Minor.

 

 

 

 

levné ubytování České Budějovice

Penzion České Budějovice

 

webdnes.cz
®2016, Penzion Minor